Viktiga KPIer för marknadsförare -2024

Viktiga KPIer för marknadsförare 2024. Nyckeltal ( Key Performance Indicator -KPI) är mätbara värden som visar hur effektivt ett företag uppnår viktiga affärsmål. KPIerna säkerställer inte bara att hemsidan når sina mål utan säkerställer att investeringen av resurser i hemsidan återbetalar sig.