En introduktion till webbtillgänglighet

Välkommen till Hive Creatives korta introduktion om webbtillgänglighet, som är avgörande i vår digitala värld. Låt oss utforska hur det gynnar företag, varför tillgänglighet är viktig och praktiska tips för att skapa en inkluderande webbupplevelse för alla.

Skapa inkluderande digitala upplevelser

Webbtillgänglighet handlar om att designa och utveckla digitalt innehåll som kan nås, förstås och användas av individer med olika förmågor, inklusive de med visuella, auditiva, kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar.

 • Kognition
 • Syn
 • Hörsel
 • Tal
 • Motorik

Funktionsnedsättning betyder inte nödvändigtvis handikapp. Ett handikapp uppstår när en person, oavsett förmåga, interagerar med en miljö som inte är designad med deras behov i åtanke. De flesta människor kommer att uppleva någon form av funktionsnedsättning under sin livstid, vare sig den är permanent, tillfällig eller situationsbaserad. Funktionsnedsättningar kan sträcka sig från livslånga tillstånd som blindhet eller dövhet till tillfälliga problem som ett brutet ben eller situationsutmaningar som att arbeta i starkt solljus.

Att förstå och hjälpa individer med varierande behov är som att ha en verktygslåda—man väljer det lämpliga verktyget baserat på individens krav.

Målet med webbtillgänglighet är att skapa en barriärfri digital miljö och säkerställa att alla kan delta fullt ut i den digitala upplevelsen.

Gör tillgänglighet till en enhetlig upplevelse

Planering och implementering av tillgänglighet från början är det mest kostnadseffektiva och effektiva sättet att säkerställa användbarhet för alla. Här är några steg för att komma igång:

 1. Öka medvetenheten
 • Se till att alla i organisationen förstår vikten av webbtillgänglighet för att hantera vanliga utmaningar som missförstånd, motstånd mot förändring och missuppfattningar om kostnader.
 1. Teamutbildningsprogram
 • Öka kunskapen och ge teamen möjlighet genom utbildningsprogram för att bättre kunna implementera tillgängliga lösningar.
 1. Integrera tillgänglighet tidigt
 • Integrera tillgänglighet i utvecklingsprocessen från början för att förhindra kostsamma omarbetningar och säkerställa sömlös integration i din webbplats.
 1. Använd testverktyg
 • Använd automatiserade verktyg, manuella tester och användarfeedback för att genomföra grundliga tillgänglighetskontroller och säkerställa att din webbplats uppfyller standarderna.
 1. Sätt tydliga mål och följ upp framstegen
 • Definiera specifika och mätbara tillgänglighetsmål för din webbplats, övervaka framstegen regelbundet och justera vid behov för att ständigt förbättra tillgängligheten.

Grundläggande webbtillgänglighetschecklista för nybörjare

Här är en grundläggande webbtillgänglighetschecklista för att komma igång. För en mer omfattande bedömning, överväg att anlita en specialist på webbtillgänglighet eller genomföra manuella tester.

 1. Ändra textstorlek
 • Se till att text kan ändras i storlek utan att förlora innehåll eller funktionalitet.
 • Verifiera att alla funktioner är tillgängliga med zoomfunktioner och att webbplatsen förblir användbar när texten ökas med upp till 200%.
 1. Färgkontrast
 • Kontrollera att text och bilder har tillräcklig kontrast mot sin bakgrund för läsbarhet.
 • Se till att information inte endast förmedlas genom färg genom att tillhandahålla alternativ text eller beskrivningar för färgkodade element.
 1. Tangentbordstillgänglighet
 • Verifiera att alla funktioner är tillgängliga med endast ett tangentbord, så att användare kan navigera genom formulär och skicka in poster.
 • Se till att det finns en synlig fokusindikator för tangentbordsnavigering.
 1. Bilder och multimedia
 • Bekräfta att alla bilder och multimedia har beskrivande alternativ text (alt text).
 • Se till att multimedia har undertexter eller transkriptioner för användare med funktionsnedsättningar.
 1. Konsekvent navigering
 • Kontrollera att layout och navigering förblir konsekventa över olika sidor.
 • Tillhandahåll en ”hoppa till innehåll” länk för användare att kringgå repetitiv navigering.
 1. Formulär och kontroller
 • Bekräfta att alla formulärfält och kontroller har beskrivande etiketter.
 • Se till att användare meddelas om eventuella inmatningsfel och får en möjlighet att rätta dem.
 1. Tidsbaserad media
 • Se till att tidsbaserad media kan pausas, stoppas eller justeras.
 • Tillhandahåll alternativ för användare att förlänga tidsgränser för interaktivt innehåll.
 1. Användarfeedback
 • Se till att användare får tydlig och handlingsbar feedback på formulärinlämningar och interaktioner.
 • Tillhandahåll tydliga och informativa bekräftelsemeddelanden för slutförda åtgärder.
 1. Ytterligare funktioner
 • Ange språk för varje sida och avsnitt.
 • Använd typsnitt som är lätta att läsa och undvik överdrivet dekorativa eller oläsliga typsnitt.
 1. Testa i olika webbläsare
  • Testa webbplatsen i olika webbläsare för att säkerställa konsekvent tillgänglighet.
  • Bekräfta att webbplatsen är tillgänglig och användbar på olika enheter och skärmstorlekar.

En lovande framtid för digital tillgänglighet

När vi ser mot framtiden är möjligheterna för digital tillgänglighet spännande! Föreställ dig en värld där teknik och tillgänglig design smälter samman för att skapa en inkluderande onlineupplevelse för alla. Med ökad medvetenhet och förespråkande för tillgänglighet kan vi forma en framtid där webben inte bara är användarvänlig utan även välkomnande och tillgänglig för alla.

Den snabba teknologiska utvecklingen ger både möjligheter och utmaningar för webbtillgänglighet. Företag och organisationer måste hålla sig uppdaterade om ny teknik som röstgränssnitt och artificiell intelligens och säkerställa att dessa innovationer designas med inkludering i åtanke. Genom att omfamna tillgänglighetsprinciper från början kan vi skapa ett digitalt landskap som gynnar alla användare.

Låt oss arbeta tillsammans för att göra webben till en mer inkluderande och tillgänglig plats för alla.

Visa fler

01

02

03

Hur man Fixar Trasiga Permalänkar i WordPress: En Omfattande Guide
Viktiga KPIer för marknadsförare -2024
Vad är SEM och varför är det viktigt? - Hive Creatives
Vad är SEM och varför är det viktigt?