Sammanfattning av rapporten “Svenskarna och Internet 2023”

Översikt:
Rapporten från Internetstiftelsen ger en omfattande bild av svenskarnas internetanvändning och digitala liv under 2023. Den täcker områden som digital inkludering, e-tjänster, klimatpåverkan, sociala medier, näthat, nyhetskonsumtion, och internetanvändning.

Här är en sammanfattning av rapporten ”Svenskarna och internet 2023” .

Svenskarna och Internet 2023 Kapitel 1: Användning av internet och utanförskap

År 2023 använder nästan hela den svenska befolkningen internet, med endast 4% av befolkningen (16 år eller äldre) som inte är internetanvändare. Denna ökning av internetanvändare med 1,2 procentenheter från föregående år visar på en fortsatt digitalisering i samhället. Bland pensionärer är användningen varierande; 30% av dem över 75 år använder inte internet alls, oftast på grund av ointresse eller sjukdom. För företag innebär detta en nästan total täckning av internetanvändare i Sverige, vilket ger en bred publik att nå. Samtidigt pekar utmaningarna för äldre användare på behovet av anpassade och tillgängliga digitala tjänster och kommunikation för att inkludera denna grupp .

Kapitel 2: E-tjänster och det digitala offentliga Sverige

Kapitel två undersöker hur e-tjänster och digitala verktyg används inom det offentliga Sverige. Det fokuserar på hur digitaliseringen har påverkat medborgarnas interaktioner med myndigheter och offentliga tjänster. Digitala marknadsförare kan dra nytta av insikten att en växande andel av befolkningen använder e-tjänster, vilket pekar på en ökad acceptans och förtroende för digitala lösningar. Denna trend innebär att det finns möjligheter att utveckla och marknadsföra nya digitala tjänster som kan förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i det offentliga rummet .

Svenskarna och Internet 2023 Kapitel 3: Hållbarhet – Internets klimatpåverkan

I det tredje kapitlet diskuteras internets och digitaliseringens påverkan på klimatet. En tredjedel av befolkningen tror att digitaliseringen har en positiv effekt på klimatet genom exempelvis minskad pappersförbrukning och bättre energihantering. Samtidigt är medvetenheten om negativa effekter som e-avfall låg. För digitala marknadsförare innebär detta en möjlighet att framhäva miljöfördelarna med digitala produkter och tjänster, samt att utveckla hållbara lösningar som svarar mot konsumenternas växande miljömedvetenhet. Genom att betona hållbarhetsaspekter i marknadsföring kan företag differentiera sig och attrahera miljömedvetna konsumenter .

Svenskarna och Internet 2023 Kapitel 4: Webbläsare och Wikipedia

Det här kapitlet handlar om svenska folkets användning av webbläsare och kunskapsdatabaser. Google Chrome är den mest populära webbläsaren i Sverige, särskilt bland yngre människor, medan äldre föredrar Microsofts webbläsare. Apples Safari är det näst mest populära alternativet bland yngre kvinnor, och Mozilla Firefox används främst av män i mindre omfattning. När det gäller kunskapsdatabaser är Wikipedia tre gånger mer använd än Nationalencyklopedin (NE.se). Även om många känner till Darknet, är det få som faktiskt besöker det.

Svenskarna och Internet 2023 Kapitel 5: Attityder till personliga data och övervakning på nätet

I detta kapitel undersöks svenskarnas attityder till insamling av personliga data och övervakning på nätet. Över hälften av svenskarna känner sig kränkta av att deras personliga data samlas in. Anpassad reklam möts med blandade känslor, och många oroar sig för att potentiella arbetsgivare kan googla deras namn. Det finns också en stark opinion om att brottsbekämpning på nätet inte bör kompromissa med personlig integritet. För digitala Företag innebär detta en utmaning att balansera mellan datadriven marknadsföring och respekt för integritetsfrågor.

Svenskarna och Internet 2023 Kapitel 6: Näthat och kränkningar på nätet

Detta kapitel belyser förekomsten av näthat och kränkningar på nätet. Näthat är ett allvarligt problem som drabbar många, särskilt unga och kvinnor. För digitala marknadsförare är det viktigt att vara medveten om denna problematik och att skapa trygga och inkluderande digitala miljöer. Företag bör också vara aktiva i att bekämpa näthat genom att implementera strikta community-riktlinjer och rapporteringssystem.

Kapitel 7: Samhällsnyheter i traditionella och digitala medier

Här undersöks hur svenskar konsumerar samhällsnyheter via traditionella och digitala medier. Digitala plattformar blir allt viktigare källor för nyheter, särskilt bland yngre generationer. För digitala marknadsförare innebär detta en möjlighet att nå ut med budskap genom nyhetsrelaterade annonser och samarbeten med nyhetsplattformar. Det är också viktigt att förstå hur nyhetskonsumtionen skiljer sig mellan olika demografiska grupper för att effektivisera marknadsföringsstrategier.

Svenskarna och Internet 2023 Kapitel 8: Böcker och poddar

Detta kapitel handlar om svenskarnas vanor kring läsning av böcker och lyssnande på poddar. Poddar har blivit ett populärt medium, särskilt bland yngre människor. För digitala marknadsförare innebär detta en möjlighet att använda podcaster som en kanal för att nå ut till specifika målgrupper genom annonsering och sponsring. Böcker, å andra sidan, kan vara en plattform för mer djupgående innehållsmarknadsföring.

Svenskarna och Internet 2023 Kapitel 9: Sociala medier

Kapitel 9 fokuserar på användningen av sociala medier i Sverige. Sociala medier är en dominerande kanal för kommunikation och informationsutbyte, med plattformar som Facebook, Instagram och TikTok i spetsen. För digitala marknadsförare är sociala medier oumbärliga för att engagera med publiken, bygga varumärken och genomföra riktade annonskampanjer. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad med trender och algoritmförändringar på dessa plattformar.

Svenskarna och Internet 2023 Kapitel 10: Barnen och internet

Det sista kapitlet belyser barnens användning av internet. Barn är ofta tidiga användare av teknik och internet, vilket ställer krav på föräldrar och skola att utbilda om säker och ansvarsfull användning. För digitala marknadsförare är det viktigt att följa regler och riktlinjer för marknadsföring till barn, samt att skapa innehåll som är både engagerande och säkert för yngre användare.

Genom att förstå dessa insikter från rapporten Svenskarna och Internet 2023 kan företag bättre anpassa sina strategier för att nå och engagera sina målgrupper effektivt och etiskt. Vill du läsa hela rapporten finns den att ladda ner här

Visa fler

01

02

03

Meta Ads lanserar beta-integration med Google Analytics 4
Vad är skillnaden mellan UX, UI och CX?
Den stora Google-läckan: Vad betyder den för SEO-världen?