AI kurser från Google- Google släppte just AI kurser

Google har nyligen lanserat en omfattande utbildning om AI och maskininlärning, och vi på Hive Creatives dyker lite djupare ämnet AI och maskininläning . Idag finns det en rad olika AI som drivs av språkmodeller, en sofistikerad typ av maskininlärning som utmärker sig genom att producera naturligt klingande språk. Denna teknologi, ofta kallad ”generativ AI,” väcker många frågor om dess natur och kapaciteter.

För att besvara vanliga frågor om generativ AI, stora språkmodeller och maskininlärning, har vi varit o kontakt vi med Douglas Eck, en senior forskningschef på Google. Dougs unika bakgrund inom både AI-forskning och de kreativa konsterna placerar honom perfekt för att förklara hur generativ AI fungerar och dess potentiella inverkan på teknologi och kreativitet.

Förstå AI och Maskininlärning

Innan vi dyker in i generativ AI, är det viktigt att förstå AI i ett bredare sammanhang. AI, ofta ett svårfångat begrepp, refererar generellt till avancerade datorsystem. Doug föredrar att fokusera på ”maskininlärning,” som utgör ryggraden i de flesta AI-utvecklingar idag. Maskininlärning gör det möjligt för datorer att lära sig från exempel, en process som kallas träning.

Maskiner som tränas för att lära sig från exempel kallas ”neurala nätverk.” Till exempel, för att lära ett nätverk att känna igen en elefant, förser vi det med många elefantbilder märkta därefter. Med tiden lär sig modellen att identifiera elefanter genom att skilja dem från andra element i bilderna. Språkmodeller är en specialiserad typ av neuralt nätverk utformad för att förstå och generera text.

Hur Språkmodeller Fungerar

Språkmodeller förutspår nästa ord i en sekvens baserat på omfattande träningsdata. Genom att bearbeta stora mängder text lär sig dessa modeller sammanhang och sannolika ordmönster. Till exempel, om du skriver ”Mary sparkade en…,” skulle en vältränad språkmodell sannolikt avsluta meningen med ”boll” snarare än en mer generell term som ”rund föremål.”

Nya framsteg har avsevärt förbättrat språkmodellernas prestanda, från att öka deras storlek till att optimera mängden data som krävs för träning. Dessa modeller förbättrar redan vårt dagliga liv genom funktioner som Smart Compose och Smart Reply i Gmail, och de driver också Bard.

Vad Är Generativ AI?

Generativ AI använder sitt lärande för att skapa helt nytt innehåll. Stora språkmodeller (LLM), en typ av generativ AI, producerar nya textkombinationer som låter naturliga. Utöver text kan generativa modeller skapa bilder, ljud och till och med video, som ses med verktyg som Imagen, AudioLM och Phenaki.

Generativ AI och Kreativitet

Generativ AI har enorm potential för kreativa fält. Det kan automatisera tråkiga uppgifter, vilket tillåter kreativa att fokusera på mer innovativa aspekter av sitt arbete. Doug jämför generativ AI:s påverkan med införandet av trummaskinen i musik, som inte ersatte trummisar utan istället skapade nya musikaliska genrer och stilar.

Utmaningar och Ansvar

Även om generativ AI erbjuder spännande möjligheter, presenterar det också utmaningar. Doug, som har en bakgrund inom utbildning och litteratur, uttrycker oro över hur lärare kan bedöma elevers arbete i en tid då AI kan generera uppsatser. Detta liknar tidigare utbildningsförändringar, som införandet av grafräknare.

Företag, inklusive Google, har ett ansvar att navigera dessa utmaningar på ett genomtänkt sätt. Googles AI-utveckling styrs av principer som etablerades 2018, med fokus på att skapa hjälpsam teknologi som undviker skada. Detta innefattar samarbete med Responsible AI-gruppen och andra team som arbetar för att hantera partiskhet och toxicitet i AI-modeller.

Generativ AI:s Framtid

Generativ AI löser redan enkla problem och hjälper till med uppgifter som dokumentgenerering. Dock är dess framtida potential ännu större. Doug föreställer sig att generativ AI kommer att revolutionera kreativa arbetsflöden, vilket gör det möjligt för människor att ta sig an helt nya utmaningar med nya perspektiv. Genom pågående experiment och samarbete kommer de fulla fördelarna med generativ AI att fortsätta utvecklas.

Generativ AI, som exemplifieras av verktyg som Bard, lovar att omforma våra kreativa processer och teknologiska kapaciteter, vilket ger en glimt av en spännande framtid av förbättrat samarbete mellan människa och maskin.

För er som är intresserade av AI och maskininlärning har ni Google kurser här:

  1. Generative AI

https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/536

  1. Large Language Models

https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/539

  1. Responsible AI

https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/554

  1.  Generative AI Fundamentals

https://www.cloudskillsboost.google

  1. Image Generation

https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/541

  1. Encoder-Decoder Architecture

https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/543

  1. Attention Mechanism

https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/537

  1.  Transformer Models and BERT Model

https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/538

  1. Create Image Captioning Models

https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/542

  1.  Introduction to Generative AI Studio

https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/552

Visa fler

01

02

03

Meta Ads lanserar beta-integration med Google Analytics 4
Vad är skillnaden mellan UX, UI och CX?
Den stora Google-läckan: Vad betyder den för SEO-världen?