Vad är skillnaden mellan UX, UI och CX?

I dagens värld av webbutveckling är termerna UX, UI och CX inte bara vanliga, utan centrala för att skapa en framgångsrik webbplats. Men vad innebär dessa begrepp egentligen, och hur skiljer de sig från varandra? Låt oss fördjupa oss i deras betydelser och funktioner.

UX – User Experience

User Experience (UX) handlar om användarens upplevelse när de interagerar med en produkt eller tjänst. Det går långt bortom bara visuella element; UX design fokuserar på att göra användarens resa så smidig och intuitiv som möjligt. En bra UX-design innebär att användaren förstår hur man navigerar och använder en webbplats, app eller tjänst utan hinder. Det handlar om att förutse och lösa problem, samt att skapa en meningsfull och tillfredsställande användarupplevelse.

Stegen i en UX-process:

 1. Strategi och Research: Identifiera och förstå användarnas behov och affärsmål genom omvärldsanalys, workshops, intervjuer, enkäter och dataanalys.
 2. Insikter och Specifikation: Definiera krav och mål genom att skapa personas, user stories och informationsarkitektur.
 3. Koncept och Design: Utveckla visuella och interaktiva prototyper samt designskisser för att specificera hur produkten ska se ut och fungera.
 4. Test: Validera och kvalitetssäkra designen genom användartester och analys av användardata.
 5. Revidering och Förbättring: Iterera designen baserat på feedback och testresultat, och fortsätt förbättra även efter lansering.

UI – User Interface

User Interface (UI) handlar om användargränssnittet – det visuella och interaktiva lagret av en produkt. UI-design omfattar färger, knappar, typografi, grafik och bilder, och syftar till att skapa en estetiskt tilltalande och funktionell layout. Det är genom UI som användare interagerar med produkten, och ett välgenomtänkt UI förstärker både varumärkets identitet och användarnas förtroende.

Viktiga aspekter av UI-design:

 • Visuell Hierarki: Använd visuella element för att guida användaren genom gränssnittet på ett intuitivt sätt.
 • Konsistens: Säkerställ att designen är konsekvent över hela produkten för att skapa en sömlös användarupplevelse.
 • Responsiv Design: Designa för olika skärmstorlekar och enheter för att säkerställa att gränssnittet fungerar bra överallt.
 • Tillgänglighet: Gör gränssnittet användbart för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar.

CX – Customer Experience

Customer Experience (CX) är ett bredare begrepp som innefattar alla interaktioner en kund har med ett företag eller varumärke, från första kontakt till efterköpssupport. CX tar hänsyn till varje steg av kundresan och strävar efter att skapa en enhetlig och positiv upplevelse. Det inkluderar allt från webbplatsbesök och kundtjänstinteraktioner till fysiska butiksmöten och produktleveranser.

Nyckelelement av CX:

 • Helhetsintryck: Kundens övergripande uppfattning av företaget baserat på alla interaktioner.
 • Emotionella Upplevelser: Kundens känslomässiga reaktioner och förväntningar i relation till varumärket.
 • Kundlojalitet: Förmågan att bygga och behålla starka, långsiktiga relationer med kunder.
 • Feedback och Förbättring: Använd kundfeedback för kontinuerlig förbättring av produkter och tjänster.

Hur hänger det ihop?

UI, UX och CX är alla oumbärliga komponenter i skapandet av en framgångsrik digital upplevelse, men de har olika fokus och roller. UI är det visuella gränssnittet, UX handlar om användarens resa och interaktioner, medan CX omfattar hela kundens upplevelse med varumärket.

För att skapa en bra webbplats måste alla dessa element samverka. En genomtänkt UX-design lägger grunden för en bra CX, och ett välgjort UI är nödvändigt för att stödja en positiv UX. Slutligen, även om UX och UI är viktiga, är det den övergripande CX som avgör hur kunderna uppfattar och interagerar med företaget som helhet.

Vill du diskutera detta vidare eller har du egna tankar om UX, UI och CX? Kontakta oss gärna!

Visa fler

01

02

03

Meta Ads lanserar beta-integration med Google Analytics 4
Den stora Google-läckan: Vad betyder den för SEO-världen?
Hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen